تست تنفس اسپیرومتری ریه در منزل

هر لحظه و بدون انتظار در نوبت و بدون انتقال عفونت! (شبانه روزی)


سفارش تست اسپیرومتری

پایش و تست تنفس ریه در منزل، آسان و بدون انتقال آلودگی!


در محیط بیمارستان و مطب امکان انتقال عفونت چندین برابر افزایش می‌یابد.

تست تنفس حجم ریه اسپیرومتر

مشکلات تنفسی و کمبود اکسیژن به تمامی اعضاء حیاتی بدن آسیب جدی وارد می کنند​


در محیط بیمارستان و مطب امکان انتقال عفونت چندین برابر افزایش می‌یابد.

اسپیرومتری رایج ترین تست عملکرد ریوی است. عملکرد ریه را اندازه گیری می کند، به ویژه میزان و سرعت هوایی که می‌تواند استنشاق و بازدم شود. اسپیرومتری در منزل با ایمنی کامل برای  ارزیابی الگوهای تنفسی مفید است که شرایطی مانند آسم، فیبروز ریوی، فیبروز کیستیک و COPD را شناسایی می‌کند.

اسپیرومتری در منزل

سالانه بیماریهای تنفسی منجر به بیش از 10% مرگ و میرها در جهان می شود.


زیرا آنها کمتر و دیر تشخیص داده می‌شوند.

بیماری‌های ریوی یکی از عوامل مهم مرگ و میر افراد در سراسر جهان است.

سوالات متداول اسپیرومتری و تست تنفس ریه

تست تنفس یا اسپیرومتری رایج ترین آزمایش جهت بررسی حجم و عملکرد ریه‌ها می‌باشد.

با تست اسپیرومتری، سرعت، میزان و حجم هوای خارج شده از ریه را اندازه گیری می‌گیرند.

جهت تست اسپیرومتری در فیلتر یکبار مصرف دهانی متصل به دستگاه نفس می‌کشید و دستگاه نتایج و موارد مختلفی را با جزئیات در مورد نحوه تنفس شما اندازه گیری می‌کند.

این موارد شامل میزان هوا در لحظه بازدم، میزان هوای خارج شده دم و بازدم در 1 دقیقه و همچنین میزان هوای باقی مانده در ریه ها پس از یک بازدم طبیعی می‌باشد.

برای اطلاع از آمادگی های پیش از تست با مرکز ثمین تماس بگیرید.

افراد دارای عفونت تنفسی مانند آنفلوآنزا، کرونا، برونشیت و یا پنومونی در  ۳ هفته قبل از آزمایش اسپیرومتری.

افراد سرما خورده و یا دارای بیماری حاد تنفسی در طی ۳ روز قبل از تست.

  • کشیدن سیگار در یک ساعت گذشته
  • خوردن غذای سنگین  ۲ ساعت قبل از تست تنفس
  • استفاده از اسپری ضد آسم در 1 ساعت گذشته
خدمات سلامت در منزل