نظارت و کنترل

انتقادات، پیشنهادات و شکایات

در این بخش می توانید پیام خود را درباره مرکز و کارکنان ثمین اعلام فرمایید تا در اسرع وقت توسط بخش کنترل کیفیت و نظارت مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به شما اعلام گردد.

پیغام شما مستقیما توسط مدیران مطالعه و بررسی شده و توسط بازرسین ثمین پیگیری می گردد.

  • لطفا موضوع پیامتان را انتخاب نمایید
  • مشخصات شما در این فرم کاملا خصوصی محفوظ می باشد.