متخصصین پرستاری - سپیده باقری

اطلاعات بیشتر در مورد پرستاران مرکز ثمین

سپیده باقری

بیوگرافی

سپیده باقری
فارغ التحصیل رشته کارشناسی بیهوشی از دانشگاه آزاد تهران.
۱۰ سال سابقه کار در اتاق عمل و آی سی یو اورژانس بیمارستانهای مفید. محک و مراکز جراحی.
۵ سال سابقه کار پرستاری در منزل.

تجارب پرستاری:
  • بیهوشی و اتاق عمل
  • اطفال و نوزادان
  • آی سی یو مدیکال و جراحی
  • پرستاری در منزل
خدمات سلامت در منزل