متخصصین پرستاری - راحله رفیع نژاد

اطلاعات بیشتر در مورد پرستاران مرکز ثمین

راحله رفیع نژاد

بیوگرافی

فارغ التحصیل رشته پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
۱۱ سال سابقه کار پرستاری.
در بخش های آی سی یو جنرال. آی سی یو جراحی و اورژانس. بیمارستانهای مدنی و قائم کرج‌.
کارشناس زخم بیمارستان مدنی کرج.
۸ سال سابقه کار پرستاری در منزل.

تجارب پرستاری:
  • آی سی یو جنرال
  • آی سی یو جراحی
  • کارشناس زخم
  • پرستاری در منزل
خدمات سلامت در منزل