متخصصین پرستاری - امیدی فرد

اطلاعات بیشتر در مورد پرستاران مرکز ثمین

محمد امیدی فرد

فوریت های پزشکی

بیوگرافی

محمد امیدی فرد کارشناس فوریت های پزشکی.

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی.

خدمات در اورژانس

تجارب پرستاری:
  • اورژانس
  • مراقبت و پرستاری در منزل
خدمات سلامت در منزل